หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

                       TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   คุณ สมชาย