หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

                       TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   คุณ สมชาย

 

 

 

รับผลิตท่อซีลีโคนทุกรุ่นได้ขนาดตั้งแต่ 1m x 3m ถึง 48m x 50m สูงสุด