หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 02-6229070 ( อัติโนมัติ)