หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)  คุณ สมชาย

ความแข็งมาตรฐาน 90 ชอร์ A

สามารถผลิตความแข็งได้ตั้งแต่ 60- 90 ชอร์ A