สั่งผลิตความแข็งมาตรฐาน 90 หรือสั่งผลิตความแข็งตามต้องการได้ที่ 40-90 ชA