หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   คุณ สมชาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          เหล็กรัดท่อดูด ผ้าไนล่อน 6 ชั้น ใช้เหล็กรัดจำนวน เท่ากับ ผ้าไนล่อน 4 ชั้น