วิธีพันสายท่อยางดูดส่งแรงดันสูง

ด้วยเหล็กรัดสแตนเลส  BAND - IT