หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถสั่งผลิตตามความหนาของท่อได้ตามต้องการ