หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL . 6229070 ( อัติโนมัติ)   085 - 1223435 คุณ สมชาย

 

Stand Still PVC Hose - A Type
( Made In Japan )
ท่อพีวีซี แบบกระดูกงูดัดงอแล้วคงที่
จากญี่ปุ่น