กรุณาอ่านช่องเลือกของ TIก่อนสั่งผลิตซีลีโคน
 ทุกเกรดได้ ที่นี่