หจก.  เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท

TEL   6229070   อัติโนมัติ   คุณ สมชาย